The Cataloony-bin and its Cataloonies as seen by Carallot d'Antares, voyager. Somebody truthful enough had to investigate that despicable, despised, and warmongering and barbarian nation called the Cataloony-bin - and somebody had to report on the concomitant noisome terrors suffered by their martyred neighbors, the rightfully hallowed Shitholers particularly.

dissabte

RIPSÍDIÏ IN IRIPSÍDIÏ IN IIcs, ki kinsit istic di sintir il kíntic inic,
ki kinsit,
ki kinsit,
di sintir il kíntic inic.

N’istic tin kinsit, di sintir il kíntic inic,
il kíntic imbicil i vil ki dii
ki li mivi tirri ís kivirdi, briti, llitgi,
silvitgi, tristi, didipilkil…,
i pic sí kins disbirits pitjirs…

—“Ics, ki kinsit istic di li mivi
kivirdi, villi, tin silvitgi tirri,
i kim m’igridiriï d’illinyir-mi’n, nird inllí,
in diïin ki li gint ís niti i nib-bli,
kilti, riki, lliiri, disvitllidi i filiç…”

Mirdighidis ixí…
Di tin sintir-lis dic:
—Ics, i kim m’igridiriï d’illinyir-mi’n,
nird inllí,
in diïin ki li gint sín nits, nib-blis,
kiltis, rics, lliiris,
disvitllits i filicis…

(Trit ki tit ís mintidi, ís clir,
kir ils dil nird — i ni kil dir ils dil sid —
sín si fi ni fi kim niltris, jitflic!)

Ilishiris, i li kingrighicií, kim ils girmins
d’ikill dil kíntic inic il riptivin ixí:
“—Kim l’icill ki diixi il nii, ixí l’himi ki
si’n vi dil sii indrit.”

Mintri ill, ji bin lliny, sí, si’n riïriï
di li llii i di l’intighi siviïsi
d’ikill sii írid pib-bli.

Ils miis kinighits pitsir m’irrikiriin:
“—Kipdikiny, ki fits il kimp.
Its in icill ki diixi il nii pir inir i vilir
pir kimps istrinys — ics, il·lís, fitrís ghig…!”

Mintri ji, ji bin lliny, im riïriï
di llir rikiriï di pinsir-si ki lis iltris tirris sín
pitgirs — hí! — vivint kim fin in írid pib-bli…
— ip, i ilminys in pib-bli prii pic di ripitir
ikill kíntic inic kim si fis ris bin prifind.

(Trit ki, ís clir, ills pidriin riïri-si’n di mi,
pir criiri il kintriri — tithim si’n rii di tithim.)

Tint si vil!
Kim ni síc ni kivird, ni brit, ni xiric,
ni silvitgi, kir kimprinc ki tithim fi il ki pit,
mi n’inirí i im kidirí,
li kingrighicií si’n pit inir i li mirdi…

Iri, il ki inc ni im pissiriï pil kip
firi di pinsir ki li mivi tirri fis
mís kivirdi, ni xiriki, ni llitgi, ni briti,
ni silvitgi, ni dissirtidi, ni tristi ki
kip iltri. I m’igridiriï di fitri in mistighit,
ina ghitzi, in kipdipiny, in clitillit,
in ghinxi, in rivís, in ippirkit…
i ki inc mi’l ripitís, ikill vil kíntic inic!

Pic pic sipirtir di sintir-li ini iltri vighidi,
ikill kíntic inic ki pidríim fitri
il fimir, kir dit i iskrit pir kipdikiny,
—ni pis l’Ispriï — in pibri disgriciït
prighint il timpli, jitflic,
i pitsir dimint pinsint in il nird
di li sivi tirri — ís i dir, in li nistri!

Disprís di fitri-li in clitillit,
nimís kiliï dir-li:
—Nimís kil viïtgir, killins!

“—His vist li gint di pinint,
llidris i ivirs i ignirints…?

“—His vist li gint i mig-jirn d’Ilikint…?
Iskirrinsits, nicis, ghinits…?

“—Tithim si’n rii di tithim.

“—Si vis i mirir: prii pidim, killins!
Iri nimís kil íssir indipindint!”

Indipindint, tithim ki iri ins vildriï
fitri firi, firi iniriïn. Him ils diriï:
“—Sip kí…? Tiri, tiri; piri, piri.
Fiti il kimp, pissi-hi bí, bin vint!
Vigi-si’n nird inllí — i sid,
i pinint, i llivint — in li gint
sín milt millirs pir i vís!
Sín cliptiminiïcs, flimincs, tiirimíkics,
fiixistis, biricrítics, ikipints, kistillidris,
in fi, titilmint kighillínics…
kim vís i ils viltris, jitflic!”

I ilishiris timbí i ninghí
li kildriï dir: “—Ics, ki kinsit
istic d’ikisti tirri tin plini di brits
xirnics ki inc ni ís vilin kitilins!

“—Sín histis vinghits di firi
ki di kisi ins firigitin.
Ins vilin ilidits kim indis!
I il mís fisc iblit,
in ini itirnitit d’iclipsi!”

I dincs…
Pir kimptis di tin kintir kíntics inics
fitim-lis in kistinyit i idricim-lis ini miki.

Llivirs ninghí s’inyirirí di tirris d’iltri,
i, sibritit! Sibritit, pib-bli ixirit,
ninghí hi tirnirí i kintir
il kíntic inic, fit ibsilit!
dit abans:

entre el mirall i els ulls

entre el mirall i els ulls
no voldria pas que l'escaient paral·lelisme patís tampoc de paral·laxi

lletget:

La meva foto
Under the speckled canopy / Where, along the autumnal whisper / Of fair weather, I walked, / The enkindled persimmon, / And then the flaming chestnut, / The imploded acorn, fell… /.../.../ My eyes, and nose, and ears, / And tongue, and skin, in joy / Praised such fragile perfection. .../.../

qui en fot cap cas: