The Cataloony-bin and its Cataloonies as seen by Carallot d'Antares, voyager. Somebody truthful enough had to investigate that despicable, despised, and warmongering and barbarian nation called the Cataloony-bin - and somebody had to report on the concomitant noisome terrors suffered by their martyred neighbors, the rightfully hallowed Shitholers particularly.

dimecres

Balafi d'estoneta, bah - [Fet amb recança]


És tan cansat
Oh que cansat estic – d’estar cansat

El rei Quan Cago primer

Va cagar un cagalló – molt llarg

Era un cagalló molt merdanyol

Es deia “Carles”, “Xavi”, “Pau” – o whoever the fuck

Tota cagarrineta qui rimi amb merdanyol...?


Es deia “Puyol”, es deia “Gasol”

Es deia “Gasofiol”, es deia “Punyol”

Es deia “Orinol”, es deia “Purgacionol”

Era un cagalló molt reconsagrat

Molt reconsagradament caragirat

I massa tort de coll – llarg

Era un cagalló caragirat, colltort – entortolligat

Pudia a merdayol – mal evaginat, enverinat

Sortit pel canó – equivocat

Pudia a merdanyol

Fugim-ne doncs tots – no el toquéssim pas

No en féssim mai més cap cas!Que diu que qui...?” – fa ara tothom

I fa ara tothom: “Qui n’ha sentit a parlar!

És clar, ja som a fa quatre o cinc anys envant

I ningú no n’ha sentit mai més a parlar

No en canta mica ni el gall ni la gallina

De coll torçut – tan caragirats, pobrissons

Massa entortolligats – tant guaitar enrere

Al reial cul qui els havia posts o cagats

Enyor de cul – com tornar-hi, com cargolar-s’hi

Endins – com cuc molt cargolat

Cagalló entortolligat – i llarg

Deliciós resultat: han acabats

Amb el coll espetegat.Havien fet doncs l’ànec, i ningú ja no en sap...

És com si eren sebollits en territori enemic

Com si es perderen lluny ha

“Per horts desconeguts” – com diríem a tall d’alemany.Per horts desconeguts – de fems aprofitats...?

L’enemic els aprofità a tall de fems per a femar’s

L’hort...?Tant se val...

Qui es capficaria ja en merdetes tals?
Bah, prou

Car...

Que cansat n’estic – d’estar’n cansat.entre el mirall i els ulls

entre el mirall i els ulls
no voldria pas que l'escaient paral·lelisme patís tampoc de paral·laxi

lletget:

La meva foto
Under the speckled canopy / Where, along the autumnal whisper / Of fair weather, I walked, / The enkindled persimmon, / And then the flaming chestnut, / The imploded acorn, fell… /.../.../ My eyes, and nose, and ears, / And tongue, and skin, in joy / Praised such fragile perfection. .../.../

qui en fot cap cas: