The Cataloony-bin and its Cataloonies as seen by Carallot d'Antares, voyager. Somebody truthful enough had to investigate that despicable, despised, and warmongering and barbarian nation called the Cataloony-bin - and somebody had to report on the concomitant noisome terrors suffered by their martyred neighbors, the rightfully hallowed Shitholers particularly.

dissabte

directament monument (aquest fóra el somni)darrera transformació del savi


l’alambí se sobreeixia o s’esquerdava el serpentí

i s’estavellava part de terra la pipeta

i ara el devessall fumós crema el soler

i hom es converteix – (es transmonstrefica) – en espectre

en espectre ectoplasmàtic qui es catalitza cap a la dissolució.
tot és química i s’enfuig cap a l’olla del tot

que capgirada i amb la gola badoca ho recull

el cos que es disgrega s’afegeix al batibull

i si ara fa quaranta anys éreu bell de tal faisó que el carrincló

qui es feia passar per marieta perquè els marietes són la màfia

qui més reïx al món de la literatura

us en trobava

no us en trobava jo pas

perquè ja llavors era d’acer

era d’estàtua

i si l’estàtua – de marbre o del metall més durador – també s’ha de fondre

així poc no es fondrà amb tant de dolor

de veure ni d’esmar ni d’ensumar...
passeu-ho bé

l’instant se n’ha anat

i l’univers encara no ha entrat al punt de caramel

quin altre ingredient

potser vós

quin altre ingredient li calia

perquè us calgués també dissoldre-us

dissoldre-us-hi

com s’hi dissolgueren tants de gegants

com en Pedrolo

n’Espriu

en Foix

darrerement en Bauçà?
remenarem

remenarem el cap

el cap mesell d’estàtua despagada

la sopa còsmica rai

la sopa còsmica llas es remena sola

i em sembla que indigne i tot

m’hi voldrà prou tost d’estòlid afegitó

on hi faria d’estàtica pedreta de fons

car no sé pas vós

mes man tostemps inorgànic

gens amic de les transformacions

molt més m’estimava.

crec que hauríem d’haver nascuts

directament

monument.


(23-II-08 – jorn on peria en Palau i Fabre)entre el mirall i els ulls

entre el mirall i els ulls
no voldria pas que l'escaient paral·lelisme patís tampoc de paral·laxi

lletget:

La meva foto
Under the speckled canopy / Where, along the autumnal whisper / Of fair weather, I walked, / The enkindled persimmon, / And then the flaming chestnut, / The imploded acorn, fell… /.../.../ My eyes, and nose, and ears, / And tongue, and skin, in joy / Praised such fragile perfection. .../.../

qui en fot cap cas: