The Cataloony-bin and its Cataloonies as seen by Carallot d'Antares, voyager. Somebody truthful enough had to investigate that despicable, despised, and warmongering and barbarian nation called the Cataloony-bin - and somebody had to report on the concomitant noisome terrors suffered by their martyred neighbors, the rightfully hallowed Shitholers particularly.

divendres

Tres pusil·lànims sense suc ni bruc


Tres pusil·lànims sense suc ni bruc, el Pikete d'Execufion, el Franfifko Kamps de la Mort, i es Mates de Torcar's so Cul, s'han trobats en reunió. Em sembla que això és que no han dit...
P: —Sum-hi, dons, cum deia aquell.

K: —Xe, qui, xe...? Lo kardijo Franqüelo, lo líder de lo món occidental Asnarekho...?

P: —Ca! L'Stalin, cullons.

M: —Ah, sí, que vosatros abans sou un de s'aquells...

P: —Què vos dir...?

M: —Bam-us, un so kumunisticarro...

P: —Imbecil·lilitats de juventut... Ara numés anem per imbecil·litats de vell, ha-ha-hà!

M: — Homo, s'homo, de vei, no pas tant..., encara mos queda prou cordera capitana, com deim els castellanejans de proa...

K: —És que xe, els xe, els teòrics castejanegencs de la mesete, és que xe, els deu provar els aires llauraors i les cagaetes de corder, sigui com es sigui, que al remat són, xe, grans pensaors, xe, millors que els teòrics russos, tan totalitzaors...

M: —O que sos s'alemains, que ja mos los ses coneixematomatem...

P: —Què mana...?

M: —Mos se'ns has comparatadaratarades ses majors parts de ses illes, prest els sos ses s'illencs no tindrem on s'anar a cagar, ha-ha-ha... Cap porció de predi on anar a cavar sos ses es sa so forat per a ficar es so sa sip sop sup cadaverositatitatemotamotamotós, vui dir, lo mort.

K: — Xe, sens dubte, des de lloc, xe... Sens embarg, serie necessari abordar la qüestió que es fa tard i les figues olen, com deia aquell...

P: — L'Stalin. No futem, tu també, i d'amagat, que veig que també lu cites tan suvin!

K: —No, déus no lo querri, l'Stalinekho, jamai, xe. Citave un atre gran pensaor de la mesete, xe, lo Franfifko Fufú de las Fafifufolias.

P: —Ni puta, ja me l'apuntaré pel llegir-me-lu...

K: —Xe, no és cap meló, no. És un pensaor ekhpanó d'aquells d'alta albúrnia... Diu que ekhpanah encare ha de ser més xe, més rica i plena que l'esfere terre, que per açò prompte no hi cabrà, xe, i que per açò serà necessari l'exterminafion de tanto de xino, i encare masse poc, serà necessari l'eixamplafificafion del planete...

P: —Cullons, s'hu foten difícil...

M: —Has de comptaretaretararar amb sa s'ingeniositat des poble s'ekhpanó... Es millor de la constel·lació i befindàrio... Una idea fóra es sa so metà-no, que me sa sembla que es un sa so si se som sum..., vui dir, un es gas molt s'abundant a sa natura.

P: —El metà, eh? És una idea... Umpliemplenegar el centre de la terra de pets perquè, abans nu foti un pet, s'influ fins a límits extraterritorials on els emigrants d'altres deserts i pedregosos guarets no hi càpigun ni hi puguin càpiguer, perquè això dels emigrants diul·leix les essències pàtries de l'ekhpanositat més enrancida i morcadoli, vull dir, mocaduroli de lleterada antiga...

K: —No, però des de lloc, ara que som en lo cotar-ro, xe, ab els guarrets i els ecs-erosos i ab xent que no hi caben, parlem de l'exterminafion dels catalans. Xe, que per açò som reunits.

M: —Té raó, que a ets ekhpanós ja els puja sa mosca as nas, amb tanta merda de resistència i de sa tirania des catalanostifafaquirosos que se volen apropiapinquar ses altres terres des s'ekhpanós tan trebaiadors.

P: —És veritat que cum va dir l'Stalin els catalani sonni avariciusi i gulafri i vuleni invadire tutti li terri dels veïni i robar-li lu que guanyin i impusar-lis luri llengüi i ucupar-lis militarimenticati i nu permetrer-lis gens de representacionni al món i tantusti piulin garrutadi...

K: —Açò digué l'Stalinekho? Xe, pos pensae que ho havie dit lo Danté.

M: —Sí, sí, lo so si sa Dantesc-oh ho va dir, i ho van dir tots sos grans pensadors s'ekhpanolescs d'ekhpanolesques, s'és clar!

P: —Hu ha dit tuthom, els catalans són una merda. La generalitat una merdalitat, Barcelona una merdalona, el Gaudí un merdaulí, els sardanistes uns merdaulistes, la mureneta una merdauleta... Dea de davall a dadalt de la seva escarransida merdegosa udiosa geugrafia, Catalunya una merdalunya... Uh, que content que un terra-mutoritzat nu l'enviés tota runa a la merda definitiva...!

K: —Si l'inxeni ekhpanó pogués inventar, xe... Una bomba sense radioactibidaf...

M: —Aquesta està sa si ben pensada! Sense ets sots suts sats catalans, tots vivíem millor.

K: —Com como quan ab en Franqüelo...

M: —Essacte!

P: —Càgum déu, clavada!

K: —Pos si tots estem entendiguts, què pactem...?

M: —No cal pas es sa sip sop sup pacterejametematectar res... Tot segueix com s'abans... La via recta i as sa sel sol sul..., vui dir, la via recta i cap as recte, ha-hà!

P: —Doncs apa nois!

M: —Mos abaixatomatematem sos calçotets i amunt, a enfilar-mos...

K: —Mos, mos. Xe, mos-mos! La bava em cau.

P: —Òndia, i a mi.

M: —No, a mi, a mi... Franfifka, per tes galtes patesc; ànim, Pikete, gens no te resistesc!

K: —Mos-mos...

P: —Mos!

M: —Mos-mos!

K: —Mos-mos, manxa, manxa, xe, por di-os i por los cagaigudos, i por la pa, i por la pa, i por la pa, tri, i por la pu, i por la pu, i por la pu, ta, i por la pu...

P: —Mos...

M: —Mos-mos-mos...

K: —I la pu..., tre...

M: —Mò...

P: —Mm...

K: —...facfion!

P, M, i K: —Aaaahhh...!
entre el mirall i els ulls

entre el mirall i els ulls
no voldria pas que l'escaient paral·lelisme patís tampoc de paral·laxi

lletget:

La meva foto
Under the speckled canopy / Where, along the autumnal whisper / Of fair weather, I walked, / The enkindled persimmon, / And then the flaming chestnut, / The imploded acorn, fell… /.../.../ My eyes, and nose, and ears, / And tongue, and skin, in joy / Praised such fragile perfection. .../.../

qui en fot cap cas: